Personvernerklæring

Personvernerklæring for behandling av personopplysninger hos Eurobate AS

Eurobate AS (org.nr.964 249 709) er databehandler og behandler personopplysninger på vegne av sine kunder, som er behandlingsansvarlige. Eurobate skal behandle personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation).

Denne personvernerklæringen gir informasjon om Eurobates behandling av personopplysninger.

Terminologi

 • Den Registrerte er en identifiserbar fysisk person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet/formålene for behandlingen av Personopplysningene og som har en avtale med den Registrerte.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en enkeltperson (den Registrerte).
 • Trafikkdata er data generert ved bruk av et nettverk. Eksempler på informasjon som lagres når en person bruker mobilnettverket kan være hvem som sender og mottar en melding eller mottar en telefonsamtale, start- og sluttid samt mobiltelefonens plassering. Dersom trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person er de klassifisert som Personopplysninger. Trafikkdata kan for eksempel brukes til faktureringsformål.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.
 • Behandling av Personopplysninger er enhver bruk av Personopplysninger, herunder innhenting, lagring, endring, overføring eller sletting.

Eurobate er Databehandler av personopplysninger – Hva innebærer det ?

Eurobates ansvar og forpliktelser som Databehandler er definert og beskrevet i avtalene mellom Eurobate og kundene våre, den Behandlingsansvarlige. Hvilke opplysninger Eurobate behandler om Den Registrerte vil avhenge av hvilke av våre tjenester som brukes av Behandlingsansvarlig.

Eurobates behandling på vegne av den Behandlingsansvarlige er underlagt en Databehandleravtale (DBA). Eurobate vil kun behandle Personopplysninger for å levere våre tjenester til den Behandlingsansvarlige og i samsvar med Databehandleravtalen og den Behandlingsanavarliges instruksjoner. Ved opphør av Databehandleravtalen eller etter instruksjoner fra den behandlingsansvarlige, sletter eller returnerer vi Personopplysningene som er behandlet i henhold til Databehandleravtalen, med mindre annet følger av loven.

Hvilke behandlingsaktiviteter utfører Eurobate ?

 • Eurobate sender meldinger som SMS eller e-post fra den Behandlingsansvarlig til Den Registrerte).
 • Eurobate kan opprette meldingslogger, statistikker og rapporter.
 • Eurobate overvåker trafikken for å sikre systemstabilitet og levering av meldinger.

Hvilke personopplysninger behandler Eurobate?

Eurobate kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier (avhengig av avtalen med den Behandlingsansvarlige):

 • Alminnelige Personopplysninger (som navn), kontaktdetaljer (som e-post, telefonnummer etc).
 • Spesielle kategorier av personopplysninger, som opplysninger som kan gi informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap eller helseopplysninger.
 • Lokasjonsdata, som GPS- og Wi-Fi-lokasjonsdata hentet fra Databehandlers nettverk (som ikke er trafikkdata som definert nedenfor).
 • Trafikkdata: Personopplysninger behandlet i forbindelse med formidling av kommunikasjon på et elektronisk kommunikasjonsnettverk eller fakturering av dette.
 • Opplysninger relatert til bruk av Behandlingsansvarliges tjenester, som transaksjonshistorikk eller meldingshendelser.
 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-poster, talemeldinger, SMS/MMS, nettleserdata etc.

I noen tilfeller vil Eurobate kunne knytte sammen Personopplysninger samlet inn av flere ulike tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.