SMS Påminnelser-Effektivt verktøy

  • -

SMS har mange bruksområder, og er spesielt effektiv på å sende ut påminnelser. Inkassobyråene benytter i stor grad SMS for å sende ut betalingspåminnelser og reminders til brukere. Vi har alltid mobilen i umiddelbar nærhet, og 67 % går aldri hjemmefra uten å ha den med seg, noe som gjør at vi mottar melding med en gang.

Reduserer kredittiden

Visma Collectors er et av selskapene som bruker SMS påminnelser på inkasso. Per Øivind Elvebakk, Director business development I Visma Collectors, sier SMS som integrert del av innfordringskjeden er svært effektivt. -Basert på våre egne analyser bidrar dette til å redusere gjennomsnittlig kredittid betydelig, og gir ca. 20 % færre purringer og inkasso. I tillegg til å oppnå en høyere løsningsgrad på inkasso før rettslig/overvåk. Les om SMS Pro

Portobesparelser

Vi ser en økende trend til å bruke SMS på dette feltet, og Eurobate har en rekke kunder som bruker SMS til å sende ut påminnelser på inkasso. I 2013 ble det sendt ut rundt 2.001.000 SMS vedrørende inkasso. Dette gir rundt 12 800 000 KR i portobesparelser* samlet for alle våre kunder. Les om integrert SMS løsning